ตรวจไฟฟ้าประจำปี

  หน้าแรก  :  COMPANY PROFILE  :  เกี่ยวกับเรา  :  ติดต่อเรา  :  ผลงานติดตั้งหม้อแปลง
หมวด: ติดตั้งหม้อแปลง นครปฐม
ติดตั้งหม้อแปลง ปักเสาพาดสาย
31-07-2020 Views: 2367
ติดตั้งหม้อแปลง ปักเสาพาดสาย
บริษัท เอ็ม ที เค ไทยเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
บริษัทฯ ดำเนินการด้านการออกแบบ ติดตั้งและให้คำปรึกษาในด้านต่างๆ ดังนี้
- ให้คำปรึกษา ออกแบบ การติดตั้งระบบไฟฟ้าแรงสูง
- ขยายเขตระบบจำหน่ายแรงสูง
- ปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูง
- ติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าแรงสูง ทั้ง ชนิด oil type, dry type
- ติดตั้ง SF6 Load break, recloser ในระบบสายส่ง
- ปักเสา พาดสายเคเบิล ติดอุปกรณ์
- งานติดตั้งสายเคเบิลแรงสูง ใต้ดิน
- เข้าหัวสายเคเบิลแรงสูง พร้อมทดสอบ
- ก่อสร้าง Manhole & ductbank
- ติดตั้งตู้ เมนจ่ายกระแสไฟฟ้า ( MDB )
- ติดตั้งโคมไฟถนน ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง
- ติดตั้งระบบไฟฟ้าชั่วคราว สถานที่ก่อสร้าง บ้านพักคนงาน
- ประสานงานการไฟฟ้า จนสามารถติดตั้งมิเตอร์และ จ่ายกระแสไฟฟ้าได้
บริษัท เอ็ม ที เค ไทยเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เลขที่ 24 หมู่ 14 ต. ลำลูกกา อ. ลำลูกกา จ. ปทุมธานี ติดต่อ คุณ มนตรี คงชู โทรศัพท์ : 02-183-6566 มือถือ : 089 -132-5274


 
หน้าแรก  COMPANY PROFILE  เกี่ยวกับเรา  ติดต่อเรา  ผลงานติดตั้งหม้อแปลง
Copyright©2023 mtkpower.com