ตรวจไฟฟ้าประจำปี

  หน้าแรก  :  COMPANY PROFILE  :  เกี่ยวกับเรา  :  ติดต่อเรา  :  ผลงานติดตั้งหม้อแปลง
COMPANY PROFILE
29-07-2020 Views: 2338
COMPANY PROFILE
บทนำ
ในตลาดแข่งขันยุคปัจจุบัน ถือได้ว่าเป็นปัจจัยที่มีความสำคัญยิ่งสำหรับผู้ดำเนินงานรับเหมาทำงาน และให้บริการแก่ลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจและมีความมั่นใจในผลงานและการบริการจัดทำขึ้นเพื่อแสดงถึงการบริหารงานคุณภาพของบริษัทฯ ที่ได้มีการปฏิบัติงานตามขั้นตอนในการตรวจคุณภาพ
นโยบายคุณภาพ
บริการติดตั้งงานระบบไฟฟ้า อย่างมีคุณภาพ รวมทั้งให้บริการหลังส่งมอบงานตามระยะเวลาที่ประทับใจ เพื่อเป็นที่พึงพอใจของลูกค้า
เพื่อให้บรรลุตามนโยบายคุณภาพ บริษัทได้กำหนดวัตถุประสงค์ในการดำเนินการดังนี้
1. ด้านคุณภาพ เพื่อรักษาระดับคุณภาพ
2. ด้านต้นทุน เพื่อลดต้นทุน
3. ด้านกำหนดการทำงาน เพื่อส่งมอบงานได้ตามกำหนดเวลา
หลักเกณฑ์เพื่อการจัดองค์การการทำงานที่มีประสิทธิภาพ
1. กำหนดขั้นตอนการทำงาน และกำกับดูแลอย่างใกล้ชิดเพื่อให้งานเคลื่อนไหวอย่างราบเรียบ
2. จัดองค์กรให้เหมาะกับวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ
3. จัดตั้งกลุ่มดูแลกันเอง เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพ และลดค่าใช้จ่ายด้านควบคุมดูแล
หลักเกณฑ์เพื่อการปรับปรุงจนเป็นผลสำเร็จ

 
หน้าแรก  COMPANY PROFILE  เกี่ยวกับเรา  ติดต่อเรา  ผลงานติดตั้งหม้อแปลง
Copyright©2023 mtkpower.com